ФИРМЕНА ДЕЙНОСТ

ЕСТРЕЯ ТРАНС ООД е специализирана фирма за автомобилен транспорт и спедиция. Благодарение на своята политика фирмата е завоювала стабилни позиции в тази област.

Фирмата е лицензирана за извършване на международен автомобилен превоз на товори, съгласно СМР Конвенция и всички законови изисквания.

 

Най-отговорно можем да заявим, че във всеки момент сме способни да предложим превоз на Вашата продукция!
Добрите търговски взаимоотношения с клиенти и превозвачи гарантират успешна работа и благоприятни взаимни резултати!
Работим коректно с партньорите ни, като им гарантираме високо качество на транспортните услуги.
Ние използваме дългогодишен опит и професионално отношение, за да могат нашите клиенти и доставчици да придобият при нас усещане за безопасност!
Доверието е база за добро сътрудничество – ние се борим за него, защото то е цел за нас самите!

Приоритетна стратегическа цел – качество на най-високо ниво на предлаганите от нас услуги.
Инвестиране в квалификацията и условията на труд на служителите на всички нива.